SZOLGÁLTATÁSOK

Stratégia menedzsment

Feltérképezzük a szervezet jelenlegi helyzetét és erőforrásait. Felmérjük a cég környezetének szereplőit, a piaci lehetőségeket.
Olyan lépéseket határozunk meg közösen, amelyek mentén a szervezet képes lesz végigvinni a kitűzött feladatait, megvalósítani a terveit és elérni a céljait. A működés pedig hosszabb távon is hatékonnyá és eredményessé válik.

Folyamatmenedzsment

A stratégiával összhangban naprakész, átlátható és megbízhatóan működő folyamatmenedzsment rendszert alakítunk ki, amely hosszútávon biztosítja a szervezet hatékony működését, segíti a problémák gyors feltárását, az erőforrás-gazdálkodást és a folyamatos fejlődést.

Szabványosított irányítási rendszerek

A különböző szabványok teljesítéséhez segítünk megalkotni azokat a szabályozásokat, amelyek az Önök szervezeti kultúrájába és tevékenységébe illeszkednek.
A mi feladatunk, hogy pontosan ismerjük a szabványok követelményeit és olyan intézkedéseket javasoljunk, amelyek az előírások teljesítését szolgálják, másrészt valóban hasznosak a cégük életében és elősegítik a hatékonyság növelését.
A szabályozások kidolgozását követően a megvalósításban is folyamatos segítséget nyújtunk.

Információbiztonsági tanácsadás

Egy vállalkozás megítélésében a legfontosabb szempontok közé lépett elő, hogy mennyire vigyáznak az adatainkra, megbízhatunk-e bennük, felelősséget vállalnak-e az érzékeny információk biztonságáért. Ez pedig jelentős terhet ró a vállalkozásokra, hiszen a napi feladatok mellett az adatbiztonsági követelmények betartása is fokozott figyelmet igényel.
Ehhez a helytálláshoz nyújtunk tanácsadói segítséget és gyakorlati megoldásokat. Célunk, hogy az Önök cégénél is biztosítottá váljon a megfelelő információkezelés, teljesüljenek az előírások és adatvédelmileg megbízható vállalkozásként kommunikálhassanak partnereik felé.