SZOLGÁLTATÁSOK

Stratégia menedzsment

Feltérképezzük a szervezet jelenlegi helyzetét, erőforrásait, felmérjük a cég környezetének szereplőit, a piaci lehetőségeket. Olyan lépéseket határozunk meg közösen, melyek mentén a szervezet képes lesz végigvinni a meghatározott feladatait, megvalósítani a terveit, elérni a céljait és amelyek segítségével a működése hatékonnyá és eredményesség válik.

Folyamatmenedzsment

Az átlátható, zökkenőmentesen működő folyamatmenedzsment rendszer felépítéséhez feltérképezzük a vállalkozás fő folyamatait, részfolyamatait, az egyes tevékenységi köröket. Sorra vesszük a munkatársak által végzett feladatokat, kapcsolódási pontokat, felhasznált erőforrásokat, szükséges információkat, a folyamatok teljes hátterét. A stratégiával összhangban egységes és naprakész folyamatmenedzsment rendszert alakítunk ki, amely hosszútávon biztosítja a szervezet hatékony működését, segíti a problémák gyors feltárását, az erőforrás-gazdálkodást és a folyamatos fejlődést.

Szabványosított irányítási rendszerek

A különböző szabványkövetelmények teljesítéséhez partnereink aktuális működési folyamatait felmérve segítünk megalkotni azokat a szabályozásokat, melyek a cég kultúrájába és tevékenységébe illeszkednek. A mi feladatunk, hogy pontosan ismerjük a szabványok kritériumrendszerét és olyan intézkedéseket javasoljunk, melyek által a szabályozások és a működési folyamatok egyrészt teljesítik a szabványok követelményeit, másrészt valóban hasznosak a cég életében és elősegítik a hatékonyság növelését. Szintén a mi feladatunk, hogy a megvalósítás lépéseihez megadjuk a szükséges segítséget.

Információbiztonsági tanácsadás

Kevés forróbb téma van napjainkban, mint az adataink biztonsága. Az életünk egyre több területe kerül át a digitális térbe és ezzel mindannyian kiszolgáltatottabbá válunk. Egy vállalkozás megítélésében a legfontosabb szempontok közé lépett elő, hogy mennyire vigyáznak az adatainkra, ügyfélként, partnerként megbízhatunk-e bennük, felelősséget vállalnak-e az érzékeny információk biztonságáért. A vállalkozásokra jelentős terhet ró, hogy a napi feladatok során figyeljenek az adatbiztonsági szempontok, követelmények betartására is. Ehhez a helytálláshoz nyújtunk tanácsadói segítséget, gyakorlati megoldásokat, hogy partnereink képesek legyenek megfelelően kezelni az adatokat, információkat, biztosítani a szabályozottságot, teljesíteni az előírásokat, csökkenteni a kockázatokat, tervezetten gondoskodni az üzletmenet-folytonosságról vészhelyzet esetén és a megbízható partner képét kommunikálni az érintett felek felé.