SZOLGÁLTATÁSOK

Stratégia menedzsment

Feltérképezzük a szervezet jelenlegi helyzetét és erőforrásait. Felmérjük a cég környezetének szereplőit, a piaci lehetőségeket.
Olyan lépéseket határozunk meg közösen, amelyek mentén a szervezet képes lesz végigvinni a kitűzött feladatait, megvalósítani a terveit és elérni a céljait. A működés pedig hosszabb távon is hatékonnyá és eredményessé válik.

Folyamatmenedzsment

A stratégiával összhangban naprakész, átlátható és megbízhatóan működő folyamatmenedzsment rendszert alakítunk ki, amely hosszútávon biztosítja a szervezet hatékony működését, segíti a problémák gyors feltárását, az erőforrás-gazdálkodást és a folyamatos fejlődést.

Teljesítmény menedzsment

A vállalkozás stratégiáját elemekre bontva minden fontos akcióhoz, feladathoz mérhető mutatószámokat rendelünk. A mindennapi teendők szintjére lebontva a munkatársak számára is kézzelfoghatóvá tesszük a vezetőség által kitűzött célokat. Legyen szó folyamatokról, feladatokról, egyéni munkáról vagy együttműködések eredményességéről, láthatóvá válik a tényleges teljesítmény.
Az aktuális helyzet pedig bármikor összevethető a kitűzött célokkal egyéni és szervezeti szinten egyaránt.

Humán erőforrás menedzsment

Sokat tehetünk azért, hogy a munkatársak karrierje a cég berkein belül teljesedjen ki és minél hosszabb időt töltsenek nálunk, mindkét fél kölcsönös elégedettségével. Segítséget nyújtunk a jól működő humán erőforrás menedzsment rendszer felépítésében; a megfelelő kiválasztási, fejlesztési, teljesítményértékelési és jutalmazási folyamatok kialakításában; vállalati kultúrába építésében és megszilárdításában.

Projektmenedzsment

A leghatékonyabb megoldás, ha egy projekt szerteágazó tevékenységei egy kézben futnak össze. Ha valaki a „nagy totált” is látja, nem veszik el a feladatok sűrűjében, és gondoskodik a folyamatok összehangolásáról. Az ötlet felmerülésétől az eredmények értékeléséig számtalan kérdés, probléma, váratlan helyzet adódik. Mi levesszük a projektvezetéssel járó nehézségeket az Ön válláról és ellátjuk az előkészítéstől a zárásig tartó tervezési, koordinátori, támogató és ellenőrző feladatokat.

Vállalatszervezés

Ha a vállalkozás működésének hatékonyságát szeretnénk növelni, a megfelelő megoldás sokféle irányból érkezhet. A cégtől, a működési körétől, a termékektől, szolgáltatásoktól és a céljaitól függ, melyik vonalon érdemes elindulni. Az Ön kérése szerint feltérképezzük a vállalkozás stratégiájához illeszkedő megoldást, megtaláljuk hozzá az optimális eszközöket, módszereket és támogatást nyújtunk a megvalósításához.

Szabványosított irányítási rendszerek

A különböző szabványok teljesítéséhez segítünk megalkotni azokat a szabályozásokat, amelyek az Önök szervezeti kultúrájába és tevékenységébe illeszkednek. A mi feladatunk, hogy pontosan ismerjük a szabványok követelményeit és olyan intézkedéseket javasoljunk, amelyek az előírások teljesítését szolgálják, másrészt valóban hasznosak a cégük életében és elősegítik a hatékonyság növelését.
A szabályozások kidolgozását követően a megvalósításban is folyamatos segítséget nyújtunk.

Információbiztonsági tanácsadás

Egy vállalkozás megítélésében a legfontosabb szempontok közé lépett elő, hogy mennyire vigyáznak az adatainkra, megbízhatunk-e bennük, felelősséget vállalnak-e az érzékeny információk biztonságáért. Ez pedig jelentős terhet ró a vállalkozásokra, hiszen a napi feladatok mellett az adatbiztonsági követelmények betartása is fokozott figyelmet igényel.
Ehhez a helytálláshoz nyújtunk tanácsadói segítséget és gyakorlati megoldásokat.