Fókuszban a teljesítmény

Annak érdekében, hogy partnereink sikerrel tudatosítsák hosszú távú céljaikat valamennyi munkatársukban, segítséget nyújtunk egy hatékony és naprakész teljesítményirányítási rendszer kiépítésében.

A működő teljesítmény menedzsment megvalósításához elengedhetetlen a vállalati stratégia elemekre bontása, konkrét akciókra, napi teendőkre „fordítása”. Mindezekhez jól értelmezhető és mérhető mutatószámokat rendelünk, amelyek egyértelműen megmutatják a folyamatok, tevékenységek eredményét. Így tesszük a munkatársak számára is kézzelfoghatóvá a vezetőség által megfogalmazott célokat.

Stratégia minden szinten

Első lépésként segítséget nyújtunk a mérések céljának megállapításához, a vállalati stratégiát és víziót alapul véve.

Majd a vezetőséggel közösen meghatározzuk a szükséges mutatókat. A teljesítménymérési mutatószámok meghatározásával követhetővé válnak az akciótervek, ellenőrizhető az egyéni, szervezeti és stratégiai célok megvalósulása. 
Mutatószámrendszert kialakíthatunk belső folyamatok, termékek mérésére, értékelésére is.

A mutatószámok és riportok kialakításához a QPR Metrics teljesítménymenedzsment eszközt alkalmazzuk.

Ezt követően segítséget nyújtunk a konkrét mérések elvégzésében, a rendszerbe kerülő adatok azonosításában. Az adatok feltöltése és az értékek beállítása után olyan nézetek alakíthatók ki, ahol a munkatársak nyomon követhetik az egyéni és a szervezeti teljesítmények alakulását az elvárt számok tükrében.
A látványosan ábrázolt trendek, grafikonok gyorsan átláthatóak és egyszerűen értelmezhetőek, így kis időráfordítással hozzájuthatunk a keresett információkhoz.

A rendszer úgynevezett „lefúrást” is lehetővé tesz, vagyis a segítségével feltérképezhető egy adott pillanat, egy adott probléma összes ok-okozati összefüggése. Ezáltal gyorsan kideríthető, hogy például egy terven aluli teljesítés esetében mely összetevők hiányoznak, hol vannak a szűk keresztmetszetek.

Az aktuális teljesítmény bármikor összevethető a kitűzött eredményekkel, ezáltal a vezetőség folyamatosan ellenőrizheti a mutatók alakulását. A tényeken alapuló elemzések mentén folyamatosan tervezhetők az újabb programok, végrehajthatók a fejlesztések.

Az egyéni felelősségek és célok meghatározása a munkatársak számára is érthetővé teszi a stratégiát a mindennapok szintjére lebontva. Minél jobban átlátják saját funkciójukat a cég folyamataiban, annál inkább átérzik, hogy olyan célokért dolgoznak, amelynek ők is fontos építőkövei. Ha a részévé válhatnak a sikernek, szívesebben válnak részévé az alapfolyamatoknak is.

 
Frissítve: 2018.05.16. | Copyright © 2010-2019 p2m Consulting Kft. All Rights Reserved.