Fókuszban a folyamatok

A p2m célja, hogy együttműködésünk során az Ön cégénél olyan egységes és naprakész folyamatszabályozási rendszert alakítsunk ki, amely hosszútávon biztosítja a szervezet hatékony működését és a folyamatos fejlődését.

Munkánkhoz a QPR ProcessDesigner folyamat-menedzsment eszközt alkalmazzuk, amely az üzleti folyamatok felmérését, tervezését, optimalizálását, valamint a munkatársi elkötelezettség növelését célzó, interaktív eszköz. A QPR ProcessDesigner alkalmas a folyamatok grafikus megjelenítésére; részletes tartalmi kifejtésére; elemzési, szimulációs és publikációs képességekkel is rendelkezik, valamint rugalmasan alkalmazható az eltérő méretű vállalatok, vállalkozások igényeihez, folyamatrendszeréhez.

Sikeres felhasználásához azonban alapfeltétel a vezetői elkötelezettség és a megfelelő szervezeti kommunikáció. Vagyis elsősorban a felső vezetés elszántságán és aktív közreműködésén múlik, mennyire szervesen és hatékonyan válik a szervezet működésének részévé.

Részekből az egész

A folyamatszabályozási rendszer felépítéséhez és működtetéséhez alapvető fontosságú a folyamatközpontú gondolkodás megteremtése és a szervezeti kultúrába emelése.

Közös munkánk első lépéseként segítséget nyújtunk a felső vezetés számára a stratégia meghatározásához és a kulcsfolyamatok megnevezéséhez. Rajtuk múlik ugyanis, mennyire sikerül az alkalmazottakat bevonni, a folyamatalapú gondolkodást a szervezet valamennyi szintjén meghonosítani.

A jól felépített rendszerhez a következő lépés a szervezetben zajló folyamatok azonosítása. Az egyes folyamatok tevékenységekre bonthatók, megállapítható a végrehajtás felelőse, a jellemző be- és kimenő információk, azonosíthatók az ellenőrzési és döntési pontok, a kapcsolódó dokumentumok, illetve a támogató informatikai rendszer.

Hogy feltárjuk az összekapcsolódó részfolyamatokat és feltérképezzük az egyes tevékenységi köröket, interjúkat készítünk a munkatársakkal. Sorra vesszük az általuk végzett valamennyi feladatot, a kapcsolódási pontokat, felhasznált erőforrásokat, szükséges információkat, a folyamatok teljes hátterét.

A részletesen elemzett folyamatmodellek alapján felépítjük a cég teljes szervezeti folyamatrendszerét. Munkánk során tehát a szervezeti stratégiának alárendelve elemekre bontunk, majd összefűzünk és összehangolunk. Az így elkészült folyamatmodell illeszthető a cég által teljesíteni kívánt követelményrendszerekhez (szabványokhoz, előírásokhoz).

Irányítás a weben

A szervezet folyamatszabályozási rendszerének megjelenítését és hosszú távú működtetését Folyamatszabályozó Portál biztosítja.
A Portál a gyakorlatban egy webes megjelenítési és kommunikációs forma, amely a felső vezetés és a munkatársak számára egyaránt rálátást biztosít a szervezet tevékenységeire, a folyamatok és az azokat végzők vállalati hierarchiájára, rendszerére.

A vizsgált adatokat táblázatos formában, illetve grafikonokon is megjeleníti, megkönnyítve ezzel az értékelést és a döntéshozatalt. Használatához eltérő hozzáférési jogosultságok adhatók. További előnye, hogy egyidejűleg több nyelven is alkalmazható, a felhasználó igénye szerint.

Azonnal elérhető lehetőséget nyújt további elemzések készítéséhez is:

  • stratégiai és taktikai alternatívák modellezéséhez
  • szűk keresztmetszetek azonosításához
  • hatékonyabb erőforrás-gazdálkodáshoz

Mindezzel kiválóan áttekinthető értékelések készíthetők, amelyek akár azonnali döntés-előkészítéshez, akár későbbi ellenőrzésekhez felhasználhatók.

Alkalmazásának legfőbb előnyei:

  • könnyen kezelhető
  • átlátható
  • érthető
  • interaktív
  • hatékonyabb kommunikációt biztosít.

A Portálon elhelyezett elektronikus dokumentumok letöltésével könnyen és gyorsan elérhető a keresett információ valamennyi munkatárs számára. A tájékoztatás ebben a formában időt és költséget takarít meg a vezetők és a cég számára.

 
Frissítve: 2018.05.16. | Copyright © 2010-2019 p2m Consulting Kft. All Rights Reserved.